Sickan - frånvaro- och närvaroanmälan
Få friskare personal!


Med sjukskrivningstjänsten Sickan ringer de anställda och frånvaroanmäler sig till en telefonsvarare när som helst på dygnet alternativt via webanmälan. Samtalsregistreringen hamnar i en bevakningslista (eller i Adato). Samtidigt går mail och/eller SMS till chefen. Även närvaro anmäls i Sickan på samma sätt, VAB kan också anges. Med Sickan får chefen snabbt vetskap om frånvaro och kan tillsätta vikarier. 

Blir det en längre sjukfrånvaro så kan chefen arbeta och dokumentera vidare i Adato

Är ni intresserade av denna tjänst eller vill få en online-demo klicka här