En smartare, effektivare och allt igenom bättre hantering av sjukfrånvaro och rehabprocess – det är vad ni kommer få. En organisation med kunskap, kompetens och möjlighet att fokusera på de viktigaste sakerna – det är vad ni kommer bli. Adato är ett heltäckande verktyg för sjukfrånvaro och rehab som kommer se till att ni har rätt förutsättningar för att skapa en trygg och bra vardag för alla människor i er verksamhet

Adato logga röd triangel
Öga som visar trygghet ochöverblick

Du kan känna dig trygg för du har överblick över rehabprocessen

Oavsett var i processen du och dina medarbetare befinner er, är Adato verktyget som ger alla inblandade en fullständig överblick och en större trygghet i rehabprocessen. Och när du har överblick och känner trygghet, kan du fokusera på det viktigaste – att få personalen att må bra och fungera i arbetsvardagen.

Tre människor med fokus på en ledare

Fokusera på att vara en ledare istället för att jaga efter information gällande sjukfrånvaro och rehab

En organisation genererar mycket information och många dokument. Vi kan inte lösa allt men med Adato behöver du inte tänka på att hela tiden jaga informationen om sjukfrånvaron eller rehabläget just nu – istället bevakas den automatiskt med uppdateringar av ert integrerade PA-system och utskick av e-post till de som behöver informationen.

Cirkeldiagram med fokus på rätt data för arbetsmiljö

Fatta de bästa besluten i rehabärendet med fakta precis som du vill ha den

Med Adato får du tillgång till all relevant data och statistik kring er organisations sjukdoms- och rehabsituation. Du kan själv välja vad som är viktigast för dig just nu och sätta ihop rapporter på olika sätt för att de skall passa olika syften och mottagare. Rätt statistik till rätt person ger er möjlighet att fatta effektiva beslut och hjälpa medarbetare i deras olika situationer.

Fokus på medarbetaren i arbetsmiljö

Dina medarbetare är i centrum så låt informationen följa dem

Det sker förändringar i roller och ansvar, karriären tar olika vägar. Men istället för att behöva tänka på att flytta information och data beroende på vem som är medarbetarens gamla, nya, kommande chef, är Adato strukturerat med smarta kopplingar mellan informationen och den enskilda individen. Vilket gör att både medarbetare och chef hela tiden har tillgång till rätt material att arbeta med. Inga utmaningar med att uppdatera tillgång, rättigheter eller annat utan omedelbart rätt information om rätt individ.

Människor som guidas i rehabprocessen

Med rätt rehabstöd kan du sluta känna dig vilsen

Guider, hjälp och stöttning när ni som bäst behöver det – det är så vi byggt Adato. Aldrig kommer du ha långt till information och instruktioner då detta finns bara ett klick bort, smart kopplat till den del av Adato som du använder just nu. Och skulle du mot förmodan behöva ännu lite mer hjälp, finns de smarta och stöttande personerna i vår support att ringa, maila eller chatta med.

Detaljerade rapporter på alla sjukfrånvaro

Detaljerade rapporter

Viktig statistik över organisationens rehabärenden gör det möjligt att ta bra beslut och sätta in rätt resurser på rätt plats.

Webbaserade arbetsmiljö system

Webbaserat

Du når alla tjänster direkt från din webbläsare och de fungerar med alla browsers.

HR-avdelningen ger cheferna stöd

Verksamhets­kontroll

HR-avdelningen ges möjlighet att stödja chefer i sitt arbete, med fullständig överblick av pågående och avslutade ärenden.

Ett test företag för utbldning

Testföretag

Vi levererar systemet med en fiktiv organisation med fiktiva människor för att användas vid utbildning och test av funktioner.

Chefen får alltid rätt information

Enkelt övertag

Vid organisations­förändringar följer ärenden och dokumentation automatiskt med till rätt ansvarig chef.

chefer ger rätt behörighet i systemen

Fullständig behörighets­styrning

Möjlighet att sätta behörigheter på gruppnivå för alla delar i systemet, så rätt person ser rätt information.

Sänk sjukfrånvaro med Adato

Sjukfrånvaro medför stora kostnader för företag, kommuner och organisationer. Plan för återgång i arbete är en del i den förstärkta rehabiliteringen som ska underlätta rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och medverka till en tidig återgång i arbete.

Med rehabiliteringsverktyget Adato får cheferna signaler om när ett rehabärende ska påbörjas. Rehabsystemet Adato som är integrerat med ert PA-system bevakar automatiskt sjukfrånvaron för alla medarbetare och skickar E-postmeddelanden.

Dokumentation som görs i ett rehabärende följer ärendet och går att samlat skriva ut till en rehabdokumentation, med ev bifogade dokument. HR/personalavdelningen som sedan övergripande arbetar med rehabfrågor får bra översikt och uppföljningsverktyg för rehabarbetet inom organisationen.

Flera behörighetsroller kan ställas in och Adato är anpassningsbart vad gäller de mail chefer ska få, de begrepp man vill följa upp och få statistik på etc. Rehabsystemet används i molnet med GDPR-säkrad drift. 

Adato kan arbeta fristående, eller tillsammans med arbetsskade- och tillbudssystemet Stella (även elevhändelser), Opus för systematiskt arbetsmiljöarbete samt även sjukskrivningstjänsten Sickan.

Adato stödjer rehabarbetet och leder er framåt - att satsa på hälsa är lönsamt!

Lätt att använda

Adato är användarvänligt, lätt att både lära sig och använda samt flexibelt för att anpassas till interna rutiner. Från en startsida får chefen hjälp att enkelt se sina medarbetare och aktuella rehabärenden samt vad som är nästa steg i processen (chefen ser endast sina egna medarbetare). För ett rehabärende visas en samlad bild med information, sjukfrånvaron, all dokumentation samt bifogade dokument - informationen följer den sjukskrivne vid t ex chefsbyte, därmed är dokumentationen säkrad och försvinner inte med chefen.

Bevakning och uppföljning

Uppföljning kan göras på bl a sjukperioder, aktuella rehabärenden, typ av rehabärende, prognoser, åtgärder och bevakning av åtgärder. Statistik kan skapas och exporteras direkt till Excel för att kunna arbeta proaktivt. Ett flertal övriga utskrifts- och rapportfunktioner samt kostnadsberäkning och översiktsvyer finns även i Adato.

Komplettera denna produkten med
Relaterade artiklar

Följ upp och stötta personal som har återkommande korttidsfrånvaro

Återkommande korttidsfrånvaro är en signal om att något inte står rätt till. Med digitalt verktyg får chefen översikt och kan vända den negativa trenden i tid.

Läs mer

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer