Alla mår bra av att ha kontroll över personalfrågorna och veta vad som finns i planen vidare. Oavsett om vi är linjechefer, hr-ansvariga eller medarbetare så mår vi lite bättre av att föregå snarare än föregås. Vi brukar kalla det för ”systematiskt arbetsmiljöarbete” och har utvecklat OPUS till att bli det bästa stödet för proaktivt arbete med organisationens och individers välmående.

Opus logga rund blå cirkel
Visar planeringen för årshjul av systematisk arbetsmiljöarbete

Lägg arbetsmiljö planen för hela året

Nej, det är klart att det inte går att förutse allt som kommer hända individerna eller organisationen som helhet ett år framåt. Men det går faktiskt att skapa en plan för allt vi har en skyldighet att hantera och för det vi vill skall hända. Skapa årshjulet för din verksamhet och hantera all dokumentation och uppföljning av arbetsmiljöärenden, riskbedömningar, uppgiftsfördelningar och annat löpande arbetsmiljöarbete.

Visar checklista för proaktiv riskbedömning

Rimliga, relevanta och riktiga riskbedömningar

Med hjälp av Opus får du möjlighet att på bästa sätt genomföra riskbedömningar vid skyddsronder, arbetsmiljöronder och andra probleminventeringar. Du kan sätta igång direkt med färdiga checklistemallar från Prevent och vill du hellre använda egna, är det riktigt enkelt att skapa dem som du vill. Om och när du sedan behöver ta informationen vidare i din organisation, är det smidigt att göra sammanställningar och skapa uppföljningar så att ni får en tydlig kartläggning av arbetsmiljön.

Visar vad organisationen är i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Förstå vad du är bra på och vad du behöver förbättra i organisationens arbetsmiljöarbete

När du börjat använda Opus kommer du märka att du får bättre överblick och förståelse för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i din organisation. Du kommer få status såväl som tydliga signaler på om det är något som inte fungerar optimalt vad gäller arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

Få hjälp med att leva upp till dina systematiska arbetsmiljö skyldigheter

Vi vet att svenska arbetsgivare verkligen vill jobba proaktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det är också en lagstadgad skyldighet att leva upp till de krav som ställs i AFS 2001:1. Opus är ett oerhört kraftfullt verktyg för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på rätt sätt. På bästa sätt.

Checklista för skyddsrond

Färdiga checklistor

Använd Prevents checklistmallar som följer med systemet eller skapa egna.

Mobil anpassade lösningar

Mobilanpassade

Alla våra system är mobilanpassade för att kunna användas när du behöver oavsett.

System med bra integration

Integration

Vi integrerar våra lösningar med era befintliga system för automatisk hantering av organisation, ansvarig chef och dess medarbetare.

Skriver ut medarbetarsamtal från system

Utskrifter

Som användare kan du när som, enkelt skriva ut del av eller hela ärenden med ett enda knapptryck.

HR-avdelningen ger cheferna stöd

Verksamhets­kontroll

HR-avdelningen ges möjlighet att stödja chefer i sitt arbete, med fullständig överblick av pågående och avslutade ärenden.

Komplett system redo för användning

Kom igång direkt

Systemet levereras med grundinställning för att kunna tas i drift direkt, men kan självklart anpassas till er verksamhet.

Komplettera denna produkten med
Relaterade artiklar

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer

Årshjulet – ett bra HR-stöd för dina chefer

Att leva upp till arbetsmiljöverkets krav är en lagstadgad skyldighet. Ge dina chefer full support och HR-stöd med årshjulet integrerat i ett digitalt verktyg.

Läs mer