Alla mår bra av att ha kontroll över personalfrågorna och veta vad som finns i planen vidare. Oavsett om vi är linjechefer, hr-ansvariga eller medarbetare så mår vi lite bättre av att föregå snarare än föregås. Vi brukar kalla det för ”systematiskt arbetsmiljöarbete” och har utvecklat OPUS till att bli det bästa stödet för proaktivt arbete med organisationens och individers välmående.

Opus
Visar planeringen för årshjul av systematisk arbetsmiljöarbete

Lägg planen för hela året

Nej, det är klart att det inte går att förutse allt som kommer hända individerna eller organisationen som helhet ett år framåt. Men det går faktiskt att skapa en plan för allt vi har en skyldighet att hantera och för det vi vill skall hända. Skapa årshjulet för din verksamhet och hantera all dokumentation och uppföljning av arbetsmiljöärenden, riskbedömningar, uppgiftsfördelningar och annat löpande arbetsmiljöarbete.

Visar checklista för proaktiv riskbedömning

Rimliga, relevanta och riktiga riskbedömningar

Med hjälp av Opus får du möjlighet att på bästa sätt genomföra riskbedömningar vid skyddsronder, arbetsmiljöronder och andra probleminventeringar. Du kan sätta igång direkt med färdiga checklistemallar från Prevent och vill du hellre använda egna, är det riktigt enkelt att skapa dem som du vill. Om och när du sedan behöver ta informationen vidare i din organisation, är det smidigt att göra sammanställningar och skapa uppföljningar så att ni får en tydlig kartläggning av arbetsmiljön.

Visar vad organisationen är i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Förstå vad du är bra på och vad du behöver förbättra

När du börjat använda Opus kommer du märka att du får bättre överblick och förståelse för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar i din organisation. Du kommer få status såväl som tydliga signaler på om det är något som inte fungerar optimalt vad gäller arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

Få hjälp med att leva upp till dina skyldigheter

Vi vet att svenska arbetsgivare verkligen vill jobba proaktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Men det är också en lagstadgad skyldighet att leva upp till de krav som ställs i AFS 2001:1. Opus är ett oerhört kraftfullt verktyg för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på rätt sätt. På bästa sätt.

Kom igång direkt

Systemet levereras med grundinställning för att kunna tas i drift direkt, men kan självklart anpassas till er verksamhet.

Single sign on

Har ni flera av våra tjänster, kan användare enkelt växla mellan systemen med samma inloggning.

Detaljerade rapporter

Viktig statistik över organisationens alla planeringar och åtaganden gör det möjligt att ta bra beslut och sätta in rätt resurser på rätt plats.

Utskrifter

Som användare kan du när som, enkelt skriva ut del av eller hela ärenden med ett enda knapptryck.

Egna snabblänkar

Möjlighet att lägga till egna unika snabblänkar från startsidan.

Pålitliga notifieringar

Som ansvarig får du viktiga påminnelser för aktiviteter som ska startas och utföras i ett ärende.

Komplettera denna produkten med