Följ upp och stötta personal som har återkommande korttidsfrånvaro

Återkommande korttidsfrånvaro är ett tecken på att allt inte står rätt till. Problemen kan vara kopplade till arbetsmiljön såväl som till privatlivet. Genom att…
Läs mer