Följ upp och stötta personal som har återkommande korttidsfrånvaro

Återkommande korttidsfrånvaro är en signal om att något inte står rätt till. Med digitalt verktyg får chefen översikt och kan vända den negativa trenden i tid.
Läs mer

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.
Läs mer

Medarbetarsamtalet – chefens viktigaste verktyg

Utvecklingssamtalet är chefens viktigaste redskap för att skapa tillväxt. I ett systemstöd dokumenteras det man kommit överens om, som mål och andra insatser.
Läs mer

Hemligheten bakom ett lyckat lönesamtal

Som chef behöver du ha koll på medarbetarens mål, prestation och resultat. Med ett digitalt stöd samlar du alla personalanteckningar på ett och samma ställe.
Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.…
Läs mer

Få full översikt över arbetsskador och tillbud på jobbet

Arbetsgivaren och de anställda tillgång till all nödvändig information. Medarbetaren rapportera händelsen själv och ansvarig chef kan vidta snabba åtgärder.
Läs mer

Misskötsamhet på jobbet – vänta inte med det svåra samtalet!

Att lyssna aktivt och ställa frågor är centrala delar i det svåra samtalet, medan ett digitalt verktyg fungerar som ett bra stöd både chef och medarbetare.
Läs mer

Få medarbetare tillbaka i jobb med en åtgärdsplan och stöd från Försäkringskassan

Med rätt rutiner för dokumentation och uppföljning får du kontroll, kan planera för rehabilitering och får medarbetare snabbare tillbaka i jobb.
Läs mer

Så genomför du ett omtankesamtal

När du som chef upptäcker ohälsa på jobbet, vänta inte med omtankesamtalet. Ett digitalt verktyg där alla sjukanmälningar registreras kan varsla när det är dags…
Läs mer

Årshjulet – ett bra HR-stöd för dina chefer

Att leva upp till arbetsmiljöverkets krav är en lagstadgad skyldighet. Ge dina chefer full support och HR-stöd med årshjulet integrerat i ett digitalt verktyg.
Läs mer

Förebygg ohälsa orsakad av organisatoriska och sociala förhållanden på arbetsplatsen

En organisatorisk och social arbetsmiljö som inte fungerar resulterar i minskad effektivitet, produktivitet och hög personalomsättning. Prioritera OSA.
Läs mer