Personal i behov av Adato rehabstöd för återgång i arbete och minskad sjukfrånvaro

En smartare och bättre hantering av sjukfrånvaro och rehabprocess

Det handlar inte om att personalen i din organisation inte kommer bli sjuka. Det handlar om att ha kontroll över situationen och se till att jobbet med att komma tillbaka till arbete sker på bästa sätt och så effektivt det bara går. Att ta hand om korttidsfrånvaro och förhindra långtidssjukskrivning så bra det bara går – då mår hela din verksamhet lite bättre.

Mer om Adato
Personer som använder Stella ett system och produkt för hantering av arbetsskador och tillbud

Ett tillbud, en arbetsskada mindre i taget

Vi önskar alla att det aldrig händer en incident, att det aldrig uppstår arbetsskador på jobbet. Ett sätt att verkligen jobba effektivt mot en sådan vision, är att kunna rapportera incidenter direkt när de händer istället för att vänta. Och att de som berörs, personal, chefer, HR, hela tiden har uppdaterad fakta och tillgång till all information.

Mer om Stella
Människor vid tavla som arbetar i Opus, lösningen och systemet för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete som hjälper dig föregå snarare än föregås

Arbetsmiljöarbetet är inte ett projekt, inte en engångsinsats. Arbetet med er arbetsmiljö är något som hela tiden pågår, något som hela tiden behöver uppdateras, planeras, följas upp, förbättras. Att veta om och ha kontroll över sådana saker som arbetsmiljöärenden, riskbedömningar och uppgiftsfördelning, gör att arbetsmiljöarbetet kan lägga mer kraft på att jobba proaktivt och förebyggande.

Mer om Opus
Man som hanterar frånvaro- och närvaroanmälan i lösningen Opus för kommuner, landsting och företag

Det enklaste och smidigaste sättet att anmäla sjukfrånvaro är alltid det bästa

När du är sjuk skall du fokusera på att bli frisk, inte oroa dig för hur du ser till att informera alla på jobbet som behöver veta. Och när du har sjuk personal, skall du självklart ha koll och kunna följa upp på enklaste sätt, inte behöva undra och jaga information. Det är självklarheter.

Mer om Atlas
Kvinna som hanterar personal- och medarbetaranteckningar i systemet Novi för kommuner, landsting och företag.

Alla personalanteckningar hela tiden enkelt tillgängliga oavsett var och när

Vi förstår varför du gör så men det fungerar inte i längden att använda anteckningsblock, små lappar, mobiltelefonen och annat för att hantera alla anteckningar som rör dina personalärenden. Samla dem på ett och samma ställe istället och få tillgång till dem oavsett var du är så lovar vi att du istället för att leta, kan lägga din kraft på att jobba med människorna i din organisation.

Mer om Novi
Sollentuna kommun logga som referens för miljödata
Scanias logga visas som referens kund för miljödata
Umeå är referens kund för miljödata
Älmhults kommun logga som referens för miljödata
Lidingö stad logga som referens för miljödata
Pågen visas som referens kund för miljödata