En smartare och bättre hantering av sjukfrånvaro och rehabprocess

Det handlar inte om att personalen i din organisation inte kommer bli sjuka. Det handlar om att ha kontroll över situationen och se till att jobbet med att komma tillbaka till arbete sker på bästa sätt och så effektivt det bara går. Att ta hand om korttidsfrånvaro och förhindra långtidssjukskrivning så bra det bara går – då mår hela din verksamhet lite bättre.

Mer om Adato

Ett tillbud, en arbetsskada mindre i taget

Vi önskar alla att det aldrig händer en incident, att det aldrig uppstår arbetsskador på jobbet. Ett sätt att verkligen jobba effektivt mot en sådan vision, är att kunna rapportera incidenter direkt när de händer istället för att vänta. Och att de som berörs, personal, chefer, HR, hela tiden har uppdaterad fakta och tillgång till all information.

Mer om Stella

Systematiskt arbetsmiljöarbete som hjälper dig föregå snarare än föregås

Arbetsmiljöarbetet är inte ett projekt, inte en engångsinsats. Arbetet med er arbetsmiljö är något som hela tiden pågår, något som hela tiden behöver uppdateras, planeras, följas upp, förbättras. Att veta om och ha kontroll över sådana saker som arbetsmiljöärenden, riskbedömningar och uppgiftsfördelning, gör att arbetsmiljöarbetet kan lägga mer kraft på att jobba proaktivt och förebyggande.

Mer om Opus

Det enklaste och smidigaste sättet att anmäla sjukfrånvaro är alltid det bästa

När du är sjuk skall du fokusera på att bli frisk, inte oroa dig för hur du ser till att informera alla på jobbet som behöver veta. Och när du har sjuk personal, skall du självklart ha koll och kunna följa upp på enklaste sätt, inte behöva undra och jaga information. Det är självklarheter.

Mer om Atlas

Alla personalanteckningar hela tiden enkelt tillgängliga oavsett var och när

Vi förstår varför du gör så men det fungerar inte i längden att använda anteckningsblock, små lappar, mobiltelefonen och annat för att hantera alla anteckningar som rör dina personalärenden. Samla dem på ett och samma ställe istället och få tillgång till dem oavsett var du är så lovar vi att du istället för att leta, kan lägga din kraft på att jobba med människorna i din organisation.

Mer om Novi

Ett komplett verksamhetsstöd för allt som handlar om företagshälsovård

Företagshälsovård är ett stort, viktigt och varierat område. Ibland kanske till och med svårt att överblicka. Men ett verksamhetsstöd som dels innehåller kvalitetssäkring, dokumentstyrning och uppdragshantering, dels medicinska journaler men även tidsbokning, kommer göra det väldigt mycket enklare och smidigare.

Mer om 3Q
SAS

Miljödata har funnits i mer än trettio år och under den tiden har vi lagt en massa kraft på att vidareutveckla funktionaliteten i våra produkter och tjänster. Det har varit helt rätt och fungerat jättebra och vi har de senaste åren också känt att vi skulle behöva göra en del andra förändringar. Därför har vi det senaste året jobbat med vårt varumärke, hur vi ser ut och sättet vi pratar på – hur våra kunder och användare upplever oss. Vi kommer fortsätta jobba med denna uppdaterade version av oss själva men redan nu kommer du märka att vår logotyp, färger, webbplats och namn på tjänster, existerar i en ny kostym.

Så med den nya kostymen, men med samma funktionaliteter och stöd i våra lösningar så säger vi - välkommen till ett uppdaterat Miljödata.

Vi hoppas och tror att du kommer att tycka om det.

Våra produkter