Att låta anställda utbilda sig kan ha en rad fördelar för både de anställda och organisationen. Men hur bra koll har organisationer egentligen på sina anställda och vilka utbildningar och certifieringar de genomfört?
;

Att digitalisera all dokumentation om de anställda ger organisationen flertal fördelar

För man som organisation alla personalanteckningar digitalt i ett system kan relevanta intressenter, såsom HR-personal efter behov ta del av dokumentationen och stötta sina chefer i olika ärenden. Detta kan hjälpa till att säkerställa att alla relevanta parter är medvetna om eventuella missförhållanden eller prestationsproblem och kan möjliggöra för chefen att vidta lämpliga åtgärder.

Som chef och som organisation är det viktigt att kompetensutveckla sina medarbetare. För att kunna dokumentera att en viss utbildning, kurs, eller certifiering är genomförd finns det olika digitala stöd.

Problematiken många organisationer har är att viktig information om medarbetarna dokumenteras på ett papper, post it eller i en fil på chefens egen dator. Till följd av detta har den viktigaste frågan blivit hur man som företag kan leva upp till de lagstadgade kraven som finns och skydda verksamheten från rättsliga åtgärder gällande hanteringen av personuppgifter. Dessutom försvinner stora mängder med information kring medarbetarna ofta när det helt saknas ett systematiskt sätt att arbeta med personalanteckningar och dokumentation.

Fördelarna om man digitaliserar sina personalanteckningar

Digitaliserar man anteckningarna kan man både GDPR säkra dokumentationen och se till att den aldrig försvinner eller slarvas bort. När man använder en tjänst som NOVI följer alltid dokumentationen med medarbetaren så att ny chef eller HR alltid tillgång till all dokumentation om medarbetaren oavsett om den byter tjänst eller avdelning inom organisationen. På så vis kan chef och HR följa medarbetaren och kan ta del av vilka utbildningar, certifieringar och andra kurser som medarbetaren genomfört.

Varför det är viktigt att erbjuda sina anställda möjlighet till kompetensutveckling

Att investera i sin personal kan vara bland det viktigaste för att kunna komma framåt och växa som organisation. Genom att erbjuda kompetensutveckling till sina anställda kan både medarbetare och organisation växa tillsammans. När man erbjuder kompetensutveckling till sina anställda är det som tidigare nämnt viktigt att dokumentera detta både för medarbetaren och för organisationens skull. 

Fördelarna med kompetensutveckling

  1. Förbättrad arbetsprestation: Att utveckla nya färdigheter och kunskaper kan hjälpa anställda att utföra sina nuvarande arbetsuppgifter mer effektivt, vilket leder till ökad produktivitet och bättre resultat för organisationen.
  2. Karriäravancemang: Att utveckla nya kompetenser kan öppna nya möjligheter till karriärutveckling, både inom den nuvarande organisationen och i andra företag.
  3. Ökad arbetstillfredsställelse: När anställda känner att de lär sig och växer i sin karriär, är det mer sannolikt att de är nöjda med sina jobb och mer engagerade i sitt arbete.
  4. Större flexibilitet och anpassningsförmåga: Att utveckla ett brett utbud av kompetenser kan göra medarbetarna mer mångsidiga och bättre rustade att hantera förändringar på arbetsplatsen.
  5. Bättre problemlösning och beslutsfattande: Att utveckla nya färdigheter och kunskaper kan hjälpa anställda att tänka mer kritiskt, analysera information mer effektivt och fatta bättre beslut.
  6. Förbättrad förmåga att arbeta i team: Att utveckla nya kompetenser kan också hjälpa anställda att samarbeta mer effektivt med andra, både inom sitt team och i hela organisationen.
  7. Ökad retention: När anställda känner att de lär sig och växer i sina karriärer är det mer sannolikt att de stannar kvar i organisationen på lång sikt.
  8. Bättre organisatorisk prestation: En arbetsstyrka som är välutbildad och välutrustad med nödvändiga färdigheter och kunskaper är mer benägna att prestera på en hög nivå och uppnå organisationens mål.

 

Så håller du koll på vilka utbildningar, certifieringar och kurser de anställda genomfört

Med hjälp av systemstödet Novi får hela organisationen tillgång till all dokumentation kring de anställdas kompetensutveckling. Systemstödet hjälper chefer och HR att bli påminda när en certifiering går ut eller när det är dags för nästa nödvändiga utbildning. Att ha all dokumentation samlad underlättar även för cheferna när det är dags för både lönesamtal och medarbetarsamtal.

Våra produkter
Relaterade artiklar

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Medarbetarsamtalet – chefens viktigaste verktyg

Utvecklingssamtalet är chefens viktigaste redskap för att skapa tillväxt. I ett systemstöd dokumenteras det man kommit överens om, som mål och andra insatser.

Läs mer

Hemligheten bakom ett lyckat lönesamtal

Som chef behöver du ha koll på medarbetarens mål, prestation och resultat. Med ett digitalt stöd samlar du alla personalanteckningar på ett och samma ställe.

Läs mer