Ett enda samtal för att anmäla sjukfrånvaro eller -närvaro – resten sköter sig själv. Det är själva kärnan i ATLAS. Oavsett tid på dygnet eller veckodag så är det bara ett samtal som krävs och så uppdateras alla system och listor. Och givetvis kan du, om du tycker det är smidigare, även anmäla via en enkel webblösning.

Atlas
Informationsspridning direkt till dig som chef om sjukfrånvaro

Informationen kommer till dig

Med ATLAS är informationsspridningen smart och automatiserad – du som chef behöver inte tänka på att uppdatera listor, system eller annat. Istället hamnar sjukanmälan direkt i en bevakningslista samtidigt som du får mail och/eller SMS med information. Och när medarbetaren är frisk igen, är det precis lika lätt att anmäla närvaro.

Atlas sjukanmälan kalendervy

Öppet dygnet runt veckans alla dagar

Bland det bästa med en ATLAS är att du inte behöver tänka på öppettider eller om du kommer störa någon om du ringer direkt till dem. Lösningen fungerar helt oberoende av tid på dygnet – du kan ringa in eller göra anmälan via webben precis när du vill.

Dokumentation som kopplas ihop i Adato och Atlas för att förhindra långtidssjukskrivning

Jobba vidare enkelt om det behövs

Skulle sjukfrånvaron bli långvarig, är det enkelt att fortsätta jobba med ärendet och dokumentationen kring det i ADATO som är det perfekta verktyget för att förhindra långtidsjukskrivning och hantera eventuell rehabprocess. ATLAS och ADATO är om du vill, helt ihopkopplade – för att du skall få en så smidig hantering som möjligt.

GDPR-uppfyllande

Vi har byggt in stöd för smart hantering av GDPR-frågor

Hög säkerhetsnivå

Allt vi gör utgår från höga krav på säkerhet.

Integration

Vi integrerar våra lösningar med era befintliga system för automatisk hantering av organisation, ansvarig chef och dess medarbetare.

Pålitliga notifieringar

Som ansvarig får du viktiga påminnelser för aktiviteter som ska startas och utföras i ett ärende.

Tillgänglighet

Medarbetare kan frånvaro- och närvaroanmäla både via webbtjänst och via automatisk telefontjänst.

Utskrifter

Som användare kan du när som, enkelt skriva ut del av eller hela ärenden med ett enda knapptryck.

Komplettera denna produkten med