Novi - personalanteckningar
Ta hand om personalen!


Novi - systemet för medarbetaranteckningar

Novi är ett chefsstöd som hjälper er på HR och era chefer med anteckningar och dokumentation av alla typer av anteckningar kring era medarbetare såsom misskötsel, varningar, korrigerande samtal, utvecklingssamtal mm. Med Novi får ni ett bra stöd för dokumentation, en bra översikt och kontroll samt en tydlig process. Inte minst får ni ett säkert och GDPR-säkrat sätt att samla dessa anteckningar på ett ställe.

Från startsidan når behörig chef eller HR-ansvarig alla medarbetare man har i sin enhet (behörigheter mm ställs in via en separat admin-del). Man väljer enkelt en medarbetare och skapar olika typer av anteckningar utifrån guider dvs mallar som stämplas med datum och ansvarig. I varje guide finns möjlighet att skapa kommande åtgärder eller insatser med koppling till mailpåminnelse - allt för att skapa en bra och smidig process för respektive chef.

Systemet ger även möjlighet att ange eventuella personer som är delaktiga i ärendet vilket ger en bra översikt för behöriga att se vem eller vilka som är inblandade. I varje anteckning kan man även bifoga relaterade dokument som t ex drogtest, hälsoundersökning mm. Vill man få en underskrift från medarbetaren så kan man enkelt skriva ut sin anteckning, få den påskriven och sedan skanna in den igen och bifoga i samma anteckning.

Novi kan arbeta fristående, med är också ett bra komplement till Miljödatas övriga system; rehabiliteringsstödet Adato, arbetsskade- och tillbudssystemet Lisa, Sara för systematiskt arbetsmiljöarbete samt sjukskrivningstjänsten Sickan. Fördelarna om ni redan använder ett eller flera system av Miljödata är bl a att databas och integration redan är på plats samt att man har igenkänningsfaktor för både HR-ansvariga och chefer.

Namnet står för Notas Virgam som är det latinska namnet för personalanteckningar.

Novi – användarvänligt och enkelt system vid dokumentation

Novi är ett enkelt system att både lära sig och att använda som chef. Man kan som systemansvarig välja upp till fem guider (mallar för dokumentation) som ska visas för cheferna. Dessa kan man namnge helt fritt och i guiderna går det också att använda upp till 20 fritextfält med valfria rubriker. Det går också att använda ärendetyper för ytterligare tydlighet. Sortering och gruppering på guider/ärendetyper/år i en personöversikt går också att göra för att skapa en bra översikt, både på detaljnivå men även mer övergripande.


I Novi - personalanteckningar finns bland annat:

Bra översikt, kontroll och tydlig process

 

Användarvänligt och enkelt system att komma igång med

 

Anteckningar, bifogade dokument och åtgärder samlade på ett ställe

 

Aktiviteter och åtgärder med planerade datum

 

Mailpåminnelser för åtgärder

 

Full översikt över vilka personer som är inblandade i ärenden

 

Möjlighet att bifoga dokument och koppla kontaktpersoner

 

Rapport- och utskriftsmöjligheter

 

GDPR-säkrad molntjänst

 

Anpassningsmöjligheter för att systemet ska stödja era rutiner