Nu kommer Svenska bostäder AB kunna rapportera sjukfrånvaro enkelt med Miljödatas system Atlas. Vi är väldigt glada att kunna hjälpa Svenska bostäder med våra systemstöd Adato och Atlas. Tack vara att de har båda systemen kommer all sjukfrånvaro att synas inne i Adato och det kommer bli mycket enklare för dem att arbeta förebyggande mot långtids sjukfrånvaro.

Stort tack att ni väljer våra system!

Våra produkter