Karlstad Kommun har valt att teckna avtal för alla Miljödatas systemstöd för arbetsmiljö. Genom att välja systemen Adato, Novi, Atlas, Opus och Stella kommer kommunen få en bra helhetslösning för att leva upp till alla skyldigheter de har gällande arbetsmiljö och dokumentation.

Vi på Miljödata ser fram emot ett långvarigt samarbete tillsammans med er!

Våra produkter