Mitsubishi Logisnext Europe AB väljer systemstöden Adato, Atlas och Novi för sina rehabprocesser, rehabdokumentation, sjukanmälnigar och personalanteckningar. Vi är glada att kunna hjälpa Mitsubishi Logisnext Europe AB att få en friskare personal och total kontroll över all dokumentation gällande medarbetarna.

Miljödata ser fram emot ett givande samarbete tillsammans med Mitsubishi Logisnext Europe AB!

Våra produkter