Karlsborgs kommun väljer två system till. Sedan tidigare har kommunen Miljödatas systemstöd Adato och Novi. Under 2024 kommer de att köra igång med Stella för arbetsskador och tillbud och Opus för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Stort tack för förtroendet till Miljödatas system och vi ser fram emot ett bra samarbete framöver.

Våra produkter