Räddningstjänsten Mälardalen väljer våra systemstöd Adato och Novi. Med hjälp av Adato kommer Räddningstjänsten få en bra kontroll över alla rehabärenden och rehab bevakningar. De kommer även ha möjligheten att på ett enkelt sätt arbeta förebyggande i prehab för att få ner långtids sjukfrånvaro. Systemet Novi kommer hjälpa dem att få koll på all dokumentation gällande medarbetarna så som medarbetarsamtal, lönesamtal, varningar och mycket mer.

Vi på Miljödata ser fram emot ett långvarigt samarbete tillsammans med er.

Våra produkter