Vi på Miljödata är glada att Capio Sverige AB valt att förlänga sina avtal gällande Adato och Novi. I samband med avtals förnyelsen har Capio valt att teckna avtal att införa Miljödatas system Opus för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med hjälp av Opus kommer Capio nu kunna planera hela årshjulet och centralt stötta verksamheten för att säkerställa att alla lagstadgade krav på arbetsmiljö uppfylls.

Stort tack till Capio, vi på Miljödata ser fram emot att fortsätta ha er som kund många år framöver.

Våra produkter