Skellefteå kommun har valt Miljödatas systemstöd Novi för sina personalanteckningar och vi är väldigt glada att vi fått hjälpa kommunen med yttligare ett systemstöd. Kommunen har sedan tidigare våra systemstöd Adato för rehabärenden och Stella för rapportering av arbetsskador och tillbud. Nu med ett tredje systemstöd Novi kommer kommunen få full kontroll över all dokumentation gällande sina medarbetare. Kommunen kommer kunna använda sig av Novi i allt från medarbetarsamtal till misskötsamhet och varningar. Dokumentationen kommer alltid finnas tillgänglig i systemet och alltid följa medarbetaren så att ingen dokumentation kommer försvinna i framtiden i Skellefteås kommun.

Stort tack för ert förtroende i våra system och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete.

Våra produkter