Vi vill välkomna Ragunda kommun till ytterligare ett av Miljödatas systemstöd, Novi. Ert förtroende för oss fortsätter att växa och vi är glada att kunna hjälpa er med systemstöd gällande personaldokumentation. Nu kommer Ragunda kommun att kunna samla alla personalanteckningar på ett och samma ställe vilket kommer underlätta för så väl medarbetare och chef. Kommunens HR avdelning kommer även med hjälp av Novi enklare kunna stötta cheferna i kommunen i svåra personalärenden utan att behöva dela känslig information, eftersom Novi är ett GDPR säkert system.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och hoppas att ni blir minst lika nöjda med Novi så som ni varit med vårat systemstöd Adato som ni använder för er rehabdokumentation.

Våra produkter