Även Lidköpings kommun väljer Miljödatas systemstöd Novi. Kommunen har nu både Adato och Novi från oss och kan nu få en fullständig kontroll på både rehabprocess och personalanteckningar i våra GDPR säkra system.

Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete i framtiden och att ni blir lika nöjda med Novi som ni är med Adato.

Våra produkter