Vi vill meddela att Region Halland valt Miljödatas system Novi för sin personal dokumentation. Nu har Region Halland fyra systemstöd från Miljödata. Vi är väldigt glada att vi har regionens förtroende och att vi kan bidra med system för en bättre arbetsmiljö.

Stort tack att ni väljer våra system Adato, Stella, Opus och Novi!

Våra produkter