Vi på Miljödata är stolta att meddela att Kungsörs kommun valt att välja våra systemstöd Adato och Novi. Kommunen kommer med hjälp av systemstöden få kontroll över sina rehabädenden, rehabprocesser och kunna arbeta förebyggande mot långtidssjukfrånvaro. De kommer även få full kontroll över all personaldokumentation gällande de anställda genom det GDPR säkra dokumentationssystemet Novi.

Vi önskar Kungsörs kommun välkomna till Miljödata och ser fram emot ett bra samarbete framöver!

Våra produkter