Vi är väldigt glada att Svealandstrafiken AB valt att förlita sig på Miljödatas systemstöd Adato och Novi. Med hjälp av vårt system Adato får de nu kontroll över alla sina rehabärenden och rehabbevakningar och kan systematiskt arbeta förebyggande mot långtidssjukskrivningar. Samtidigt som Novi kommer hjälpa dem att få full kontroll över all personaldokumentation.

Vi ser fram emot ett bra samarbete tillsammans med Svealandstrafiken AB!

Våra produkter