Vi är glada att välkomna vår nya kund Norsjö kommun som har valt Miljödatas systemstöd Adato och Novi. Systemen kommer hjälpa kommunen att få en bättre kontroll på sina rehabärenden samt hjälpa dem att arbeta förebyggande mot sjukskrivningar för att få en hälsosammare arbetsplats. Systemen kommer även hjälpa kommunen att ha full kontroll på all dokumentation kring medarbetaren vare sig det gäller rehabilitering eller personalanteckningar.

Stort tack för ert förtroende till Miljödatas systemstöd och vi ser fram emot en bra och långvarig relation där vi kan hjälpa er med en bättre arbetsmiljö.

Våra produkter