Vi är glada att meddela att Logisnext Sweden AB valt Miljödatas systemstöd Adato, Atlas och Novi. Tack vare Adato och Atlas kommer Logisnext nu kunna hantera alla sina rehabärenden och sjukanmälningar på ett enkelt, smidigt sätt. De kommer även få full kontroll på all personaldokumentation kring medarbetarna med hjälp av Novi. Allt från medarbetarsamtal, onboarding och misskötsamhetärenden kan enkelt dokumenteras i Novi och det finns ingen risk att dokumentationen försvinner då systemet är digitalt och GDPR säkert.

Vi på Miljödata ser verkligen fram emot ett bra samarbeta framöver tillsammans med Logisnext Sweden AB.

Våra produkter