Vår kund Hallsbergs kommun väljer att implementera ytterligare två systemstöd från oss. Kommunen har valt systemstöden Stella och Novi för att kunna rapportera skador och tillbud och få en bättre koll på alla personalanteckningar.

Vi på Miljödata vill tacka er för ert fortsatta förtroende!

Våra produkter