Nordmalings kommun har besluta sig att välja Miljödatas systemstöd Novi. Systemet kommer hjälpa kommunen att få en fullständig kontroll på all personaldokumentation, allt från medarbetarsamtalet till varningar och misskötsamhetärenden. Kommunen har nu två system från oss på Miljödata och vi hoppas att de förblir fortsatt nöjda med systemstöden vi levererar.

Stort tack för att ni väljer era systemstöd för arbetsmiljö från oss på Miljödata.

Våra produkter