Nu väljer även vår egna hemma kommun Karlskrona våra systemstöd för arbetsmiljö. Vi är oerhört glada att kommunen väljer Adato för rehabprocessen och Opus för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med hjälp av systemen kommer de få en bättre kontroll på sjukfrånvaron och arbeta förebyggande mot långtidssjukskrivningar och skapa en bättre och säkrare arbetsmiljö genom SAM i Opus.

Stort tack för ert förtroende och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete tillsammans!

Våra produkter