Vi vill välkomna Forshaga kommun som kund till Miljödata. Kommunen har valt att använda sig av systemstödet Adato tillsammans med SSO för att få bättre koll på sina rehabärenden och få en smidigare inloggning till systemet. Nu kommer kommunen kunna arbeta med en bättre kontroll över hälsostatusen i organisationen och samtidigt stötta cheferna med svåra rehabprocesser och rehabärenden centralt.

Vi ser fram emot ett långvarigt och givande samarbete tillsammans med Forshaga kommun!

Våra produkter