Vi är glada att Emmaboda kommun väljer vårt systemstöd Adato. Med hjälp av Adato kommer kommunen få en bra kontroll på sina rehabärenden och kunna säkerställa att all dokumentation förs korrekt. Med hjälp av systemet kommer kommunen även kunna arbeta förebyggande i prehab för att hålla ner kommunens långtids sjukfrånvaro.

Stort tack till Emmaboda kommun att ni väljer systemstöd från Miljödata!

Våra produkter