Vi är glada att även Ockelbo kommun väljer vårt system Adato. Med hjälp av systemet kommer kommunen ha bra koll på hela rehabprocessen och HR kommer kunna stötta chefer med svåra rehabärenden.

Stort tack för ert förtroende till Miljödata och Adato, vi ser fram emot ett långvarigt samarbete!

Våra produkter