Vi på Miljödata är glada att Nyköpings kommun väljer systemstödet Adato. Med hjälp av Adato kommer kommunen kunna arbeta förebyggande mot långtids sjukfrånvaro och säkerställa att all dokumentation utförs korrekt.
Ett stort tack till Nyköpings kommun att ni förlitar er på våra system och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete tillsammans.

Våra produkter