Strängnäs kommun har valt att teckna avtal med Miljödata för att införa systemstödet Novi  som kommer hjälpa dem med all personaldokumentation. Vi på Miljödata är tacksamma att vi kan hjälpa Strängnäs kommun att enkelt och smidigt digitalisera all deras dokumentation kring sina medarbetare så att viktig information inte försvinner.

Nu kommer alla medarbetarsamtal, lönesamtal, misskötsamhetsärenden och övriga personalanteckningar samlas på ett och samma ställe vilket kommer spara mycket tid för kommunens anställda.

Våra produkter