Miljödata är väldigt glada att Kiruna kommun valt att införa vårt systemstöd Novi för personalanteckningar. Med hjälp av Novi kommer komunnen kunna ha kontroll över hala organisationens dokumentation gällande de anställda på ett ställe. Samlat i Novi får kommunen lönesamtal, medarbetarsamtal, misskötsamhetsärenden, varningar och mycket mer.

Stort tack för ert förtroende i oss och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete framöver.

Våra produkter