Örnsköldsviks kommun väljer ytterligare ett system från Miljödata. I samband med att kommunen flyttar över driften till oss väljer de att köra igång systemstödet Novi där personalanteckningar och dokumentation kring medarbetaren kan hanteras. I systemet kommer kommunen kunna registrera medarbetarsamtal, onboarding, varningar, lönesamtal och mycket mer.

Stort tack till ert fortsatta förtroende till Miljödatas systemstöd för arbetsmiljö.

Våra produkter