Vi är glada att meddela att Region Västerbotten väljer systemstödet Novi från oss på Miljödata. Med hjälp av Novi kommer regionen få en bättre koll på alla personalanteckningar vare sig det gäller ett medarbetarsamtal eller dokumentation gällande genomförda utbildningar eller certifieringar. I Novi kommer allt kring medarbetaren kunna dokumenteras GDPR säkert och utan risk att dokumentationen försvinner.

Stort tack till er på Region Västerbotten för ert förtroende och vi hoppas att ni blir lika nöjda med Novi som ni har varit med Adato.

Våra produkter