Vi på Miljödata välkomnar ännu ett system stöd till Mullsjö kommun. Kommunen har valt Miljödatas system Novi som kommer hålla koll på alla personalanteckningar kring kommunens anställda. Genom att använda systemet kommer alla medarbetarsamtal, varningar, lönesamtal och myecet mer vara samlat på ett och samma ställe GDPR säkert. Det finns heller ingen risk att viktig dokumentation försvinner och man kan vara trygg med att dokumentationen alltid följer medarbetaren när dokumentationen förs i Novi.

Stort tack för ert fortsatta förtroende!

Våra produkter