På Miljödata är vi glada att kunna meddela att Strömsholmen AB nu är en av våra kunder. Genom att införa systemstöden Adato och Atlas kan Strömsholmen få full koll på alla sina rehabärenden och rehabdokumentation. De har även med hjälp av Adato fått ett utmärkt systemstöd som kan tillåta dem att arbeta förebyggande mot långtidssjukskrivningar och hålla ner både sjukfrånvaro och kostnader. För att göra allt ännu smidigare valde Strömsholmen att införa Atlas som är Miljödatas sjukanmälan och friskanmälan tjänst som är direktkopplad till Adato.

Vi på Miljödata ser fram emot ett givande samarbete med Strömsholmen AB!

Våra produkter