Arbetsmiljösäkerhet har blivit en större prioritet sedan arbetsmiljöverket meddelat en ökning av arbetsplatsolyckor. Ett välorganiserat system för att rapportera skador och tillbud är nu en avgörande roll för att skapa en trygg och säker arbetsplats. Genom att uppmuntra en kultur av rapportering och agera på insamlad data kan företag skapa en arbetsmiljö där medarbetarnas säkerhet är i centrum. Vilket i sin tur gynnar både medarbetarna och organisationen som helhet genom att minska antalet olycksfall och deras negativa påverkan.
Med hjälp av systemet Stella sänker organisationen antalet olyckor som sker varje år ;

Ett effektivt och strukturerat system för att rapportera skador och tillbud har visat sig vara en viktig komponent för att skapa en säkrare arbetsmiljö och minska risken för olycksfall på arbetsplatsen. Genom att uppmuntra medarbetare att rapportera både små och stora incidenter kan arbetsgivare få insikter som hjälper dem att förebygga framtida olyckor.

Så kan ett system göra skillnad för att sänka antalet arbetsplatsolyckor

Tidig upptäckt av risker:

Genom att samla in data om skador och tillbud kan arbetsgivare tidigt identifiera potentiella riskområden och vidta åtgärder för att eliminera eller minimera dessa risker.

Förbättrad kommunikation:

Ett system för att rapportera skador och tillbud främjar öppen kommunikation mellan medarbetare och ledning, vilket skapar en säkerhetskultur där medarbetare känner sig bekväma med att rapportera incidenter utan rädsla för repressalier.

Dataanalys och åtgärder:

Genom att analysera rapporterade incidenter kan arbetsgivare fatta informerade beslut om säkerhetsåtgärder och förebyggande åtgärder som kan minska risken för framtida olycksfall.

Förebyggande åtgärder:

Genom att agera på tidigare rapporterade skador och tillbud kan arbetsgivare implementera förebyggande åtgärder som minskar risken för upprepning av liknande incidenter.

Minskade kostnader:

Genom att minska antalet olycksfall minskar arbetsgivare även kostnader för skadestånd, försäkringar och produktionsavbrott.

Våra produkter
Relaterade artiklar

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer

Få full översikt över arbetsskador och tillbud på jobbet

Arbetsgivaren och de anställda får tillgång till all nödvändig information. Medarbetaren rapporterar händelsen själv och ansvarig chef kan vidta snabba åtgärder.

Läs mer