I dagens arbetsklimat är det av största vikt att förstå och hantera kränkningar på arbetsplatsen på ett effektivt sätt. Här delar vi med oss av vägledning för chefer och arbetsgivare om hur de bör agera vid uppkomsten av kränkningar och vikten av att implementera ett systemstöd för att underlätta hanteringen.
Systemet gör det enklare att hantera misskötsamhets ärenden och varningar. Medarbetaren har blivit kränkt. ;

Hur ska chefen agera vid kränkningar?

När en chef ställs inför situationen med kränkningar på arbetsplatsen är det avgörande att agera snabbt och proaktivt. Här är några viktiga steg:

Lyssna och Verifiera 

Ta alla anklagelser på allvar. Lyssna på de inblandade parterna och försök verifiera informationen för att få en klar bild av situationen.

Intervjua Inblandade

Genomför intervjuer med de inblandade för att få deras perspektiv. Var objektiv och försäkra dig om att du har en helhetsbild.

Åtgärder

Vid behov, vidta omedelbara åtgärder för att skydda offren och skapa en trygg arbetsmiljö. Det kan inkludera disciplinära åtgärder eller andra passande interventioner.

Hur ska arbetsgivaren agera vid kränkningsärenden?

Arbetsgivaren har ett övergripande ansvar för att skapa och upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vid hantering av kränkningar bör arbetsgivaren:

Uppdatera och Implementera Tydliga Policys

Ha tydliga och uppdaterade anti-kränkningspolicys på plats. Se till att alla anställda är medvetna om dessa policys och förstår konsekvenserna av att bryta mot dem.

Utbilda Personalen Regelbundet

Tillhandahåll regelbunden utbildning om vad som utgör kränkande beteende och hur det kan förebyggas. Skapa en medvetenhet om företagets nolltoleranspolicy.

Stöd för Offren

Erbjud stöd till de som drabbats av kränkningar, inklusive tillgång till rådgivning eller andra resurser för att hantera följderna.

Dokumentation av kränkningsärenden

Dokumentation är avgörande för att skapa en spårbarhet och underlätta framtida åtgärder. Här är några riktlinjer för dokumentation:

Chefen 

Chefen bör noggrant dokumentera alla steg som tas vid utredningen och hanteringen av kränkningarna. Det inkluderar intervjuanteckningar, beslutade åtgärder och kommunikation med de inblandade parterna.

Personalavdelningen

Arbetsgivaren bör se till att personalavdelningen är inblandad och dokumenterar alla relevanta detaljer för personalens filer.

Vikten av Systemstöd för Kränkningshantering

Att ha ett systemstöd för att hantera kränkningar på arbetsplatsen kan göra processen smidigare och mer effektiv. Det kan inkludera:

Anmälan Online

Ett system där anställda kan rapportera kränkningar anonymt och säkert.

Dokumentationsverktyg

Ett verktyg för att enkelt och systematiskt dokumentera alla händelser och åtgärder.

Utbildningsresurser

Tillgång till onlineutbildningar för att öka medvetenheten om kränkningar och hur de kan förhindras.

Att skapa en trygg arbetsmiljö fritt från kränkningar kräver ett aktivt engagemang från både chefer och arbetsgivare. Genom att följa dessa riktlinjer och implementera ett systemstöd kan organisationer skapa en arbetsplats där alla känner sig respekterade och skyddade.

medarbetare som mår dåligt efter att ha blivit kränkt ;
Våra produkter
Relaterade artiklar

GDPR – så hanterar man anställdas personuppgifter på arbetsplatsen

Med administration och tekniska lösningar kan ditt företag att leva upp till EU:s dataskyddsförordning GDPR och undvika olovlig hantering av personuppgifter.

Läs mer

Så tar chefen sitt arbetsmiljöansvar

Bristande rutiner gör det svårt att följa lagar och regler i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med digitalt stöd lyckas du uppfylla ditt arbetsmiljöuppdrag.

Läs mer

Få full översikt över arbetsskador och tillbud på jobbet

Arbetsgivaren och de anställda får tillgång till all nödvändig information. Medarbetaren rapporterar händelsen själv och ansvarig chef kan vidta snabba åtgärder.

Läs mer