Haninge kommun väljer alla våra lösningar för ben bättre arbetsmiljö. Kommunen kommer med hjälp av våra system få full kontroll över sin sjukfrånvaro, rehabdokumentation, skador och tillbud och hela det systematiska arbetsmiljöarbetet. De kommer även med hjälp av Novi kunna få kontroll över personaldokumentation så som medarbetarsamtal, lönesamtal och misskötsamhetsärenden.

Stort tack för att ni väljer våra system och för att ni väljer att göra arbetsmiljöarbetet enklare för era chefer.

Våra produkter