Miljödata är tacksamma att Hässleholms Kommun väljer att använda sig av vårt system Stella för att arbeta med arbetsskador, tillbud och avvikelser på arbetsplatsen. Vi ser fram emot en lång relation tillsammans med Hässleholms kommun där vi kan hjälpa dem att säkerställa en tryggare arbetsplats.

Tack för förtroendet!

Våra produkter