Sandå Sverige AB väljer att inleda 2024 med Miljödatas system Novi. Novi kommer hjälpa organisationen att få bra kontroll och struktur på personalanteckningar gällande medarbetarsamtal, lönesamtal, misskötsamhet och mycket mer.

Stort tack att ni har ett fortsatt förtroende för våra system. Vi hoppas ni blir lika nöjda med Novi som ni har varit med Adato.

Våra produkter