Vi vill meddela att Sala kommun väljer systemstödet Novi som kommer hjälpa kommunens chefer att hålla koll på alla personalanteckningar. Novi är både GDPR säkert och enkelt att använda för cheferna eftersom anteckningarna gällande medarbetarsamtal, utbildningar och mycket mer finns tillgängliga hela tiden i både mobil och dator.

Stort tack att ni väljer Novi och vi hoppas att ni blir lika nöjda med systemet som ni varit med Adato.

Våra produkter