Vi på Miljödata är glada att Vindelns kommun väljer vårt system Adato. Med rehabverktyget Adato kommer kommunen få en fullständig kontroll över sina rehabärenden och det kommer bli enkelt för kommunens chefer att dokumentera.

Stort tack att ni väljer våra system och att ni investerar i era medarbetares välmående.

Våra produkter