Sandvik Group Sweden väljer Miljödatas system Adato och Novi. Med hjälp av Adato kommer Sandvik få en bättre kontroll över alla rehabärenden och säkerställa att rehabprocessen genomförs enhetligt. Systemet Adato tillåter även dem att arbeta förebyggande mot långtidssjukfrånvaro vilket kommer leda till en friskare personal. Med hjälp av Novi får även organisationens chefer en fullständig kontroll på alla personalanteckningar.

Stort tack att ni väljer våra system och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete framöver.

Våra produkter