Vi är glada att Osby kommun har ett stort förtroende till oss och våra system. Kommunen har valt att ansluta sig till vårt system Opus för det systematiska arbetsmiljöarbetet och Stella för hanteringen av skador och tillbud.

Stort tack för att ni väljer våra system för en sundare arbetsmiljö.

Våra produkter