Medarbetarsamtal, Skriftliga varningar, Personaldokumentation, Lönesamtal och mycket mer blir nu enklare för Melleruds kommuns chefer när de valt att införa Novi.

Stort tack att ni har ett fortsatt förtroende för våra system och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete tillsammans.

Våra produkter