Vi är glada att meddela att Vimmerby kommun satsar på sina medarbetares välmående och tar in systemen Opus och Novi från oss på Miljödata. Med hjälp av Opus kommer kommunen kunna digitalisera det systematiska arbetsmiljöarbetet och säkerställa en bättre arbetsmiljö. Med kombinationen av Skado och tillbud rapporteringssystemet Stella kommer även se till att kommunen får kontroll över säkerheten och ger kommunen möjligheten att arbeta förebyggande så att ingen ska skadas på jobbet. För att få en helhetslösning väljer man även dokumentations stödet Novi som kommer förenkla all personal dokumentation för kommunens chefer.

Stort tack att ni väljer fler system från oss på Miljödata.

Våra produkter