Vi är glada att meddela att Surahammars kommun använder sig av Adato, Novi, Stella och Opus. De senaste tillskotten till kommunen är Opus och Novi och dessa system kommer hjälpa kommunen med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt säkerställa att alla personalanteckningar dokumenteras enhetligt enligt GDPR.

Stort tack att ni har förtroende för våra system och vi ser fram emot ett långvarigt samarbete tillsammans.

Våra produkter