Region Uppsala gör precis som många andra och väljer Miljödatas systemstöd Novi för sin personaldokumentation. Systemet kommer hjälpa dem att få full kontroll på alla personalanteckningar kring olika ärenden som medarbetarsamtal, lönesamtal, utbildningar och mycket mer.

Stort tack för ert fortsatta förtroende till våra systemstöd för en bättre arbetsmiljö.

Våra produkter