Det är med stor glädje och tacksamhet som vi tar emot nyheten om att Region Västmanland har valt att implementera vårt system Novi för hantering av övriga personalärenden. Vi är stolta över att kunna erbjuda en innovativ och användarvänlig lösning som möter regionens behov och krav på en effektiv och modern personaladministration.

Vår passion för att utveckla högkvalitativa programvaror har drivit oss att skapa Novi - ett system som utformats för att förenkla och automatisera personaladministrationen på ett sätt som inte bara sparar tid och resurser, utan också minimerar risken för fel och missförstånd.

Vi vill tacka Region Västmanland för det förtroende de har visat oss genom att välja Novi för sina personalärenden. Vi är säkra på att detta kommer att bli ett lyckat samarbete och ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativ och innovativ programvara för att underlätta verksamheten för våra kunder.

Våra produkter