Vi på Miljödata vill meddela att Luleå Kommun har valt att använda vårt system Novi för hantering av övriga personalärenden. Vi är stolta över att kunna bidra till en effektiv och smidig personaladministration för kommunens anställda.

Novi är ett kraftfullt verktyg som är utformat för att underlätta processer kring personaladministration, från hantering av anställningar till avslutande av anställningar och allt däremellan. Genom att använda Novi kan Luleå Kommun effektivisera och automatisera sina personalprocesser, vilket frigör tid och resurser för annat viktigt arbete.

Vi är övertygade om att Novi kommer att vara till stor nytta för Luleå Kommun och dess personal. Vårt system är utformat för att vara lättanvänt och användarvänligt samtidigt som det ger en hög grad av funktionalitet och flexibilitet. Vi är glada över att kunna hjälpa till att underlätta kommunens arbete och se fram emot att stödja dem i deras arbete framöver.

Tack för förtroendet att få vara en del av Luleå Kommuns viktiga arbete. Vi önskar er lycka till och ser fram emot ett långsiktigt positivt samarbete.

Våra produkter